13. k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0280/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0280/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. účetní závěrku MČ Praha 10 za rok 2022 bez výhrad

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...