39. k návrhu na vyhodnocení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce, včetně návrhu vítězných uchazečů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0264/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0264/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na vyhodnocení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce, včetně návrhu vítězných uchazečů Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. na základě veřejné aukce ze dne 13. 4. 2023 výsledky veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce, včetně návrhu vítězných uchazečů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, zajistit zveřejnění výsledků veřejné soutěže o°nájem obecních bytů formou elektronické aukce po dobu 30 dnů na úřední desce Úřadu městské části Praha 10 a na internetových stránkách MČ Praha 10 

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 01.05.2023

  0

 2. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat smlouvy o nájmu bytů s vítěznými uchazeči z veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 31.08.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
39. k návrhu na vyhodnocení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce, včetně návrhu vítězných uchazečů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0264/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...