13. k návrhu změny rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0238/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0238/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu změny rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. změnu rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle přílohy č.°2 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Radku Vališovi, pověřenému zastupováním vedoucí/ho OEK, provést změnu rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023°dle°přílohy°č. 2°předloženého materiálu

    Zodpovídá: Ing. Radek Vališ, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru ekonomického

    Termín plnění: 28.04.2023

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
13. k návrhu změny rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0238/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...