20. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0245/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0245/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pro organizaci Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace, čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše 100 tis. Kč na pořízení 1 ks interaktivní tabule

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit informování ředitelky organizace Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

    Termín plnění: 04.05.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
20. k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, Švehlova 2900/12, příspěvková organizace
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0245/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...