18. k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 13

18. k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 13

Suggestion Number:
Resolution Number: 0599/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0599/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 13 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných nebytových jednotek formou elektronické°aukce - výběrové řízení č. 13 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., IČO 272 05 703, se sídlem Praha 10, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. uzavřít smlouvu schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 05.09.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
18. k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 13
Suggestion Number:
Resolution Number: 0599/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...