6. k návrhu na úpravu ceníku služeb poskytovaných ve Středisku služeb pro děti a rodiče Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. - dětské skupiny

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0231/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0231/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na úpravu ceníku služeb poskytovaných ve Středisku služeb pro děti a rodiče Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. - dětské skupiny Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s úpravou ceníku služeb ve Středisku služeb pro děti a rodiče provozovaného Centrem°sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., - dětské skupiny, s účinností od 1. 9. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
6. k návrhu na úpravu ceníku služeb poskytovaných ve Středisku služeb pro děti a rodiče Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. - dětské skupiny
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0231/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...