14. k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v°soudních sporech proti dlužníkům

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0239/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0239/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování Městské části Praha 10 v soudních sporech proti osobám dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, zajistit podání žalob a podepsání plných mocí k°zastupování Městské části Praha 10 v soudních sporech dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 26.05.2023

    0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
14. k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v°soudních sporech proti dlužníkům
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0239/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...