16. k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0241/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0241/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pronájem bytů a uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce dle důvodové zprávy a°přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat smlouvy o nájmu bytů dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 31.08.2023

    0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
16. k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0241/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...