10. k informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., k°31. 12. 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0235/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0235/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., k 31. 12. 2022 Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

  1. informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., k°31.°12.°2022, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
10. k informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., k°31. 12. 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0235/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...