30. k návrhu na pořádání akce „Tematický rok Josefa Čapka“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0255/RMČ/2023
Předkladatel: Šutka Pavel, JUDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0255/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na pořádání akce „Tematický rok Josefa Čapka“ Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. s pořádáním akce „Tematický rok Josefa Čapka“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. ukládá

 1. Mgr. Tomáši Procházkovi, vedoucímu OKP, zajistit uspořádání akce „Tematický rok Josefa Čapka“ dle bodu I. tohoto usnesení

   

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

  Termín plnění: 31.12.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Pavel Šutka, místostarosta
30. k návrhu na pořádání akce „Tematický rok Josefa Čapka“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0255/RMČ/2023
Předkladatel: Šutka Pavel, JUDr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...