17. k návrhu na schválení vzoru Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 v roce 2023, schválení vzoru Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě pro pokračující víceleté dotace

17. k návrhu na schválení vzoru Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 v roce 2023, schválení vzoru Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě pro pokračující víceleté dotace

Suggestion Number:
Resolution Number: 0242/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0242/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na schválení vzoru Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 v roce 2023, schválení vzoru Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě pro pokračující víceleté dotace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na jednoletý projekt dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 2. vzor Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě pro pokračující víceleté dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

  0

 

II. ukládá

 1. Bc. Radku Lojdovi, místostarostovi, podepsat za MČ Praha 10 Veřejnoprávní smlouvy podle vzorů schválených v bodě I. tohoto usnesení s jednotlivými příjemci dle usnesení ZMČ 3/16/2023 ze dne 4. 4. 2023

  Zodpovídá: Bc. Radek Lojda, místostarosta

  Termín plnění: 30.09.2023

  0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
17. k návrhu na schválení vzoru Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace MČ Praha 10 v roce 2023, schválení vzoru Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě pro pokračující víceleté dotace
Suggestion Number:
Resolution Number: 0242/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.

Attached Documents (5)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...