17. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu trvání pracovněprávního vztahu

17. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu trvání pracovněprávního vztahu

Suggestion Number:
Resolution Number: 0284/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0284/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu trvání pracovněprávního vztahu Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu trvání pracovněprávního vztahu              v Mateřské škole Praha 10, Tolstého 1353/2a, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat smlouvu schválenou dle bodu I.°tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 30.06.2023

    0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
17. k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu trvání pracovněprávního vztahu
Suggestion Number:
Resolution Number: 0284/RMČ/2023
Suggestor: Lojda Radek, Bc.

Attached Documents (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...