34. k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0259/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0259/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. jmenuje

 1. Bc. Karolinu Götzovou do funkce vedoucí Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10

   

  s účinností od 21. 4. 2023

  0

 

II. ukládá

 1. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, zajistit provedení pracovněprávních úkonů, které vyplývají z bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 21.04.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
34. k návrhu na jmenování vedoucí/ho Odboru hospodářské správy (OHS) ÚMČ Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0259/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...