7. k návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2023 za první pololetí školního roku 2022/2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0232/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0232/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2023 za první pololetí školního roku 2022/2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2023 za první pololetí školního roku 2022/2023, a to žadatelům dle přílohy č.°2°předloženého materiálu

  0

 

II. neschvaluje

 1. poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2023 za první pololetí školního roku 2022/2023, a to žadateli dle přílohy č.°3 předloženého materiálu

  0

 

III. ukládá

 1. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu městské části Praha 10 na°podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2023 za první pololetí školního roku 2022/2023 se žadateli dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 31.05.2023

  0

 2. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, zabezpečit realizaci dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 30.06.2023

  0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
7. k návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2023 za první pololetí školního roku 2022/2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0232/RMČ/2023
Předkladatel: Kašpar David, MgA.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...