11. k návrhu na rozdělení ponechaných účelových investičních dotací poskytnutých z°rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 a v předchozích letech, k čerpání na stejný účel v roce 2023 - Správa majetku (RO 3013)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0236/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0236/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na rozdělení ponechaných účelových investičních dotací poskytnutých z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 a v předchozích letech, k čerpání na stejný účel v roce 2023 - Správa majetku (RO 3013) Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s rozdělením ponechaných účelových investičních dotací poskytnutých z rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 a v předchozích letech, k čerpání na stejný účel v roce 2023, dle přílohy č.1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Radku Vališovi, pověřenému zastupováním vedoucí/ho OEK, provést změnu v°rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Radek Vališ, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru ekonomického

    Termín plnění: 30.04.2023

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
11. k návrhu na rozdělení ponechaných účelových investičních dotací poskytnutých z°rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 a v předchozích letech, k čerpání na stejný účel v roce 2023 - Správa majetku (RO 3013)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0236/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...