12. k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP (Rezerva pro MČ HMP v°rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2023) v odvětví 0083 - Správa majetku (RO°3011)

12. k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP (Rezerva pro MČ HMP v°rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2023) v odvětví 0083 - Správa majetku (RO°3011)

Suggestion Number:
Resolution Number: 0237/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0237/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP (Rezerva pro MČ HMP v rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2023) v odvětví 0083 - Správa majetku (RO 3011) Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s rozdělením účelové investiční dotace HMP - „Rezerva pro MČ HMP v rozpočtu hl.°m.°Prahy (v kap. 10)“ na rok 2023 na akci: „Rekonstrukce secesní školy Strašnická“ dle přílohy č.1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Radku Vališovi, pověřenému zastupováním vedoucí/ho OEK, provést navýšení rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Radek Vališ, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru ekonomického

    Termín plnění: 30.04.2023

    0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
12. k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace HMP (Rezerva pro MČ HMP v°rozpočtu hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2023) v odvětví 0083 - Správa majetku (RO°3011)
Suggestion Number:
Resolution Number: 0237/RMČ/2023
Suggestor: Koumarová Olga

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...