25. návrh na úpravu rozpočtu 2023 v odvětví 0021 - Životní prostředí (RO 3013)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0250/RMČ/2023
Předkladatel: Maršálek Milan, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0250/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
návrh na úpravu rozpočtu 2023 v odvětví 0021 - Životní prostředí (RO 3013) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. návrh na změnu rozpočtu  v odvětví 0021 - Životní prostředí (RO 3013) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Radku Vališovi, pověřenému zastupováním vedoucí/ho OEK, zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Radek Vališ, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru ekonomického

  Termín plnění: 30.04.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Milan Maršálek, uvolněný člen RMČ
25. návrh na úpravu rozpočtu 2023 v odvětví 0021 - Životní prostředí (RO 3013)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0250/RMČ/2023
Předkladatel: Maršálek Milan, Ing.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...