23. k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 7002)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0290/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0290/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 7002) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. návrh na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 7002) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

   

  0

 

II. ukládá

 1. Ing. Radku Vališovi, pověřenému zastupováním vedoucí/ho OEK, zajistit změnu rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Ing. Radek Vališ, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru ekonomického

  Termín plnění: 15.05.2023

  0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
23. k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 7002)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0290/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...