14. k návrhu na vyhlášení 38. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0595/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0595/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na vyhlášení 38. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. vyhlášení 38. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce, v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

  0

 2. vzorové podmínky výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek, které tvoří přílohu č. 2 předloženého materiálu

   

  0

 3. zajištění elektronické aukce v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

   

  0

 

II. jmenuje

 1. komisi pro posouzení úplnosti nabídek předložených v rámci výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek a pro rozhodnutí, kterým budou účastníci zařazeni do II. kola výběrového řízení, tj. elektronické aukce k jednotlivým volným bytovým jednotkám dle°přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 3 předloženého materiálu)

   

  0

 

III. ukládá

 1. zajistit zveřejnění soutěžních podmínek 38. výběrového řízení schváleného dle bodu I.°tohoto usnesení na úřední desce ÚMČ Praha 10

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 05.09.2022

  0

 2. ve spolupráci se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., IČO 272 05 703, se sídlem Vršovická 68/1429, Praha 10, PSČ 101 38, organizačně zajistit průběh 38. výběrového řízení schváleného dle bodu I. tohoto usnesení a předložit Radě MČ Praha 10 návrh na prodej volných bytových jednotek vítězným uchazečům

  Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 13.12.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...