3. k návrhu na dovyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od°29. 9. 2022 do 7. 11. 2022)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0228/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0228/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na dovyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 29. 9. 2022 do 7. 11. 2022) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. dovyhodnocení veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s°měsíční platbou nájemného a záloh na služby spojených s užíváním nebytových prostor a°za podmínky složení kauce, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, podepsat smlouvu o nájmu nebytových prostor s vítězným uchazečem ve veřejné nabídce dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 31.07.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...