26. k návrhu na vyhlášení Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2023 k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu a návrh Metodiky pro Žadatele o dotace v roce 2023

26. k návrhu na vyhlášení Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2023 k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu a návrh Metodiky pro Žadatele o dotace v roce 2023

Suggestion Number:
Resolution Number: 0607/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0607/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na vyhlášení Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2023 k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu a návrh Metodiky pro Žadatele o dotace v roce 2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. vyhlášení Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2023 na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 2. Metodiku pro žadatele o dotace v roce 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. zveřejnit Metodiku na úřední desce

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

  Termín plnění: 01.09.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
26. k návrhu na vyhlášení Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2023 k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu a návrh Metodiky pro Žadatele o dotace v roce 2023
Suggestion Number:
Resolution Number: 0607/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...