7. k návrhu na projednání žádosti o souhlas s prodloužením dočasné stavby č. e. 189 stojící na pozemku parc. č. 2198/1 v k. ú. Vršovice, obec Praha, která je ve vlastnictví společnosti Kanceláře Moskevská, s. r. o., IČO 248 28 165, se sídlem Moskevská 189, Praha 10, 101 00

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0274/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0274/RMČ/2023
ze dne 04.05.2023
k návrhu na projednání žádosti o souhlas s prodloužením dočasné stavby č. e. 189 stojící na pozemku parc. č. 2198/1 v k. ú. Vršovice, obec Praha, která je ve vlastnictví společnosti Kanceláře Moskevská, s. r. o., IČO 248 28 165, se sídlem Moskevská 189, Praha 10, 101 00 Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

 1. s prodloužením dočasné stavby č. e. 189 stojící na pozemku parc. č. 2198/1 v k. ú. Vršovice, obec Praha, která je ve vlastnictví společnosti Kanceláře Moskevská, s. r. o., IČO 248 28 165, se sídlem Moskevská 189, Praha 10, 101 00, do 31. 12. 2028.

  0

 

II. nesouhlasí

 1. s prodejem pozemku parc. č. 2198/1 v k.ú. Vršovice, obec Praha, z vlastnictví hl. m. Prahy do vlastnictví žadatele, Kanceláře Moskevská, s. r. o. IČO 248 28 165, se sídlem Moskevská 189, Praha 10, 101 00

  0

 

III. ukládá

 1. Bc. Jakubu Brzoňovi, vedoucímu OMP, informovat žadatele o přijatém usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.04.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
7. k návrhu na projednání žádosti o souhlas s prodloužením dočasné stavby č. e. 189 stojící na pozemku parc. č. 2198/1 v k. ú. Vršovice, obec Praha, která je ve vlastnictví společnosti Kanceláře Moskevská, s. r. o., IČO 248 28 165, se sídlem Moskevská 189, Praha 10, 101 00
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0274/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Podkladové materiály (8)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...