8. k návrhu na poskytnutí většího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt

8. k návrhu na poskytnutí většího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt

Suggestion Number:
Resolution Number: 0589/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0589/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na poskytnutí většího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. uzavření dohody o skončení nájmu bytu dle důvodové zprávy předloženého  materiálu

  0

 2. uzavření smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. podepsat smlouvu o nájmu bytu a dohodu o skončení nájmu bytu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

  Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

  Termín plnění: 30.11.2022

  0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
8. k návrhu na poskytnutí většího obecního bytu výměnou za stávající obecní byt
Suggestion Number:
Resolution Number: 0589/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...