13. k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci Fondu rozvoje dostupného bydlení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0594/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0594/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci Fondu rozvoje dostupného bydlení Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. pronájem bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat smlouvu o nájmu bytu dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 30.11.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
13. k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci Fondu rozvoje dostupného bydlení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0594/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...