21. k návrhu na zvýšení nájemného za užívání nemovitosti Holandská 669/1

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0602/RMČ/2022
Předkladatel: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0602/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na zvýšení nájemného za užívání nemovitosti Holandská 669/1 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. zvýšení nájemného za užívání nemovitosti Holandská 669/1 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (příloha č. 1 předloženého materiálu)

    0

 

II. ukládá

  1. podepsat Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu č. 2020/OBN/1169 dle schváleného bodu I.°tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 31.12.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...