29. k návrhu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2023 ve správě příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - mateřské a základní školy, školní jídelna a kulturní dům

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0254/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0254/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2023 ve správě příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - mateřské a základní školy, školní jídelna a kulturní dům Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. návrh odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2023 ve°správě příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - mateřské a základní školy, školní jídelna a kulturní dům dle důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit informování ředitelů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10, dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

    Termín plnění: 04.05.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
29. k návrhu odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2023 ve správě příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - mateřské a základní školy, školní jídelna a kulturní dům
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0254/RMČ/2023
Předkladatel: Počarovský Ondřej, Mgr.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...