27. k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace

27. k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace

Suggestion Number:
Resolution Number: 0252/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0252/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. účetní závěrku za rok 2022 organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace ve smyslu důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit předání informace o schválení či neschválení účetní závěrky roku 2022 na MHMP v rámci archivu účetnictví za I. pololetí 2023 příslušnému odboru MHMP

    Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

    Termín plnění: 31.07.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
27. k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace
Suggestion Number:
Resolution Number: 0252/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...