26. k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 organizace Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace

26. k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 organizace Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace

Suggestion Number:
Resolution Number: 0251/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0251/RMČ/2023
ze dne 20.04.2023
k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 organizace Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. účetní závěrku za rok 2022 organizace Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace, ve smyslu důvodové zprávy a přílohy předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, zajistit předání informace o schválení či neschválení účetní závěrky roku 2022 na MHMP v rámci archivu účetnictví za I. pololetí 2023 příslušnému odboru MHMP

    Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

    Termín plnění: 31.07.2023

    0

 
Předkladatel: Mgr. Ondřej Počarovský, uvolněný člen RMČ
26. k návrhu na schválení účetní závěrky za rok 2022 organizace Kulturní dům Barikádníků, Praha 10, příspěvková organizace
Suggestion Number:
Resolution Number: 0251/RMČ/2023
Suggestor: Počarovský Ondřej, Mgr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...