23. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2021/OMP/0327 o nájmu částí pozemků ze dne 29. 4. 2021

23. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2021/OMP/0327 o nájmu částí pozemků ze dne 29. 4. 2021

Suggestion Number:
Resolution Number: 0604/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0604/RMČ/2022
ze dne 23.08.2022
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2021/OMP/0327 o nájmu částí pozemků ze dne 29. 4. 2021 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

  1. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2021/OMP/0327 o nájmu částí pozemků ze dne 29.°4. 2021, se polečností TextilEco, a. s., IČO 281 01 766, se sídlem Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jehož předmětem je umístění dvou kusů boxů, dle přílohy č.°4 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2021/OMP/0327 o nájmu částí pozemků ze dne 29.°4.°2021, se polečností TextilEco, a. s., IČO 281 01 766, se sídlem Palackého 715/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jehož předmětem je umístění dvou kusů boxů, dle přílohy č.°4 předloženého materiálu

    Zodpovídá: Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucí/ho odboru majetkoprávního

    Termín plnění: 30.09.2022

    0

 
Předkladatel: Ing. Petr Beneš, místostarosta
23. k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2021/OMP/0327 o nájmu částí pozemků ze dne 29. 4. 2021
Suggestion Number:
Resolution Number: 0604/RMČ/2022
Suggestor: Beneš Petr, Ing.

Attached Documents (6)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...