1. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

1. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 9. 1. 2023 14:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
ke zprávě o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2022 do 1. 11. 2022
Resolution Number
0001/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu plánu kontrol odboru kontroly a komunikace na rok 2023
Resolution Number
0002/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa v rámci realizace projektu „MHMP - Sociální bydlení“ dle smlouvy DOT/11/04/029764/2022 - období červenec - prosinec 2022
Resolution Number
0003/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na°akci:°„EU - Snížení energetické náročnosti MŠ°U°Roháčových°kasáren 5.1a (projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011206) a EU - Snížení energetické náročnosti MŠ U°Roháčových kasáren 5.1b (projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011208)“ v odvětví 0083 - Správa majetku
Resolution Number
0004/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na°akci:°„EU - Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská 5.1a (projekt č.°CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014072) a EU - Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská 5.1b (projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014073).“ v odvětví 0083 - Správa majetku
Resolution Number
0005/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - Odvod z loterií (RO 3103)
Resolution Number
0006/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na prodloužení termínu podepsání smlouvy o dílo 2022/OMP/1844 na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace jeslí Jakutská 1162/4“ a změnu části usnesení číslo 0836/RMČ/2022 ze dne 28. 11. 2022
Resolution Number
0007/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“
Resolution Number
0008/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“
Resolution Number
0009/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“
Resolution Number
0010/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“
Resolution Number
0011/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přijetí dotace (RO 3099) z°MHMP
Resolution Number
0012/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 7009) na rok 2022
Resolution Number
0013/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na schválení vyhlášení ankety „Dobrovolník roku Prahy 10“ pro rok 2022 a°pravidel ankety
Resolution Number
0014/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na změnu tajemnice Komise výchovně vzdělávací (KVV) Rady MČ Praha 10
Resolution Number
0015/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu za rok 2022 v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa
Resolution Number
0016/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na schválení uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru
Resolution Number
0017/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
1. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 9. 1. 2023 14:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...