1. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 9. 1. 2023 14:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
ke zprávě o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2022 do 1. 11. 2022
Číslo usnesení
0001/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu plánu kontrol odboru kontroly a komunikace na rok 2023
Číslo usnesení
0002/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa v rámci realizace projektu „MHMP - Sociální bydlení“ dle smlouvy DOT/11/04/029764/2022 - období červenec - prosinec 2022
Číslo usnesení
0003/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na°akci:°„EU - Snížení energetické náročnosti MŠ°U°Roháčových°kasáren 5.1a (projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011206) a EU - Snížení energetické náročnosti MŠ U°Roháčových kasáren 5.1b (projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011208)“ v odvětví 0083 - Správa majetku
Číslo usnesení
0004/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelové investiční dotace ze státního rozpočtu ze SFŽP na°akci:°„EU - Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská 5.1a (projekt č.°CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014072) a EU - Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská 5.1b (projekt č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014073).“ v odvětví 0083 - Správa majetku
Číslo usnesení
0005/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - Odvod z loterií (RO 3103)
Číslo usnesení
0006/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na prodloužení termínu podepsání smlouvy o dílo 2022/OMP/1844 na veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace jeslí Jakutská 1162/4“ a změnu části usnesení číslo 0836/RMČ/2022 ze dne 28. 11. 2022
Číslo usnesení
0007/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“
Číslo usnesení
0008/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“
Číslo usnesení
0009/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“
Číslo usnesení
0010/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytů“
Číslo usnesení
0011/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přijetí dotace (RO 3099) z°MHMP
Číslo usnesení
0012/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 7009) na rok 2022
Číslo usnesení
0013/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na schválení vyhlášení ankety „Dobrovolník roku Prahy 10“ pro rok 2022 a°pravidel ankety
Číslo usnesení
0014/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na změnu tajemnice Komise výchovně vzdělávací (KVV) Rady MČ Praha 10
Číslo usnesení
0015/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu za rok 2022 v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa
Číslo usnesení
0016/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na schválení uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru
Číslo usnesení
0017/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
1. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 9. 1. 2023 14:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...