24. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 14. 12. 2022 14:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na jmenování členů Komise pro strategii zdravého města a místní Agendu 21 (KSZM-MA21)
Číslo usnesení
0837/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
2.
Jednání
k aktualizaci Metodiky spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích
Číslo usnesení
0838/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na schválení Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních a°návazných služeb na období 2023-2024
Číslo usnesení
0839/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z°MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2023
Číslo usnesení
0840/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku na rok 2022 svěřeného Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0841/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 0802/RMČ/2022 ze dne 28. 11. 2022 k°návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2022
Číslo usnesení
0842/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na zrušení usnesení RMČ Praha 10 č. 0801/RMČ/2022 ze dne 28. 11. 2022 k°návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2022
Číslo usnesení
0843/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa v rámci realizace projektu „MHMP - Sociální bydlení“ dle smlouvy DOT/11/04/029764/2022 - období leden - červen 2022
Číslo usnesení
0845/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na poskytnutí věcných darů v rámci projektu „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“
Číslo usnesení
0846/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa v rámci realizace projektu „MHMP - Sociální bydlení“ dle smlouvy DOT/11/04/028587/2020 - období leden - červen 2022
Číslo usnesení
0847/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu VÝMĚNA OKEN V°PŮDNÍ VESTAVBĚ - 4. N. P. V°BYTOVÉM OBJEKTU č. p. 980 A 981, Nad Vršovskou horou, č. o. 1 a č. o. 3, v k. ú. Michle
Číslo usnesení
0848/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích veřejných zakázek a výběrových řízení
Číslo usnesení
0849/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
14.
Jednání
k informaci o nápravných opatřeních provedených na základě Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 10
Číslo usnesení
0850/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu úpravy Časového harmonogramu prací pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2023
Číslo usnesení
0851/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na ustavení Pracovních skupin hodnotitelů a jmenování členů Pracovních skupin hodnotitelů pro hodnocení žádostí o dotace v dotačním řízení MČ Praha 10 v°roce 2023 v oblastech podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a°zdravotní oblast; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj
Číslo usnesení
0852/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociální bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci Fondu rozvoje dostupného bydlení
Číslo usnesení
0853/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na vyhlášení 39. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce
Číslo usnesení
0854/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 39
Číslo usnesení
0855/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 38.
Číslo usnesení
0856/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Číslo usnesení
0857/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
Číslo usnesení
0858/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Číslo usnesení
0859/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
26.
Jednání
k návrhu na prodloužení termínu uloženého usnesením ZMČ Praha 10 č. 29/7/2022 ze°dne 11.4.2022 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36.
Číslo usnesení
0862/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
27.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 2118)
Číslo usnesení
0863/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
28.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 2108)
Číslo usnesení
0864/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
29.
Jednání
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha°10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0865/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
30.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 2120)
Číslo usnesení
0866/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
31.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 7008) - vratka
Číslo usnesení
0867/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
32.
Jednání
k návrhu na souhlas se zápisem změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení základní školy zřizované hlavním městem Prahou
Číslo usnesení
0868/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
33.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 2119)
Číslo usnesení
0869/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
34.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 2121)
Číslo usnesení
0870/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
35.
Jednání
k informaci o ukončení smluvního vztahu mezi základní školou a obecně prospěšnou společností
Číslo usnesení
0871/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
36.
Jednání
k návrhu aktualizace odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2022 ve správě příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - mateřské a°základní školy, školní jídelna a KD Barikádníků
Číslo usnesení
0872/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
37.
Jednání
k informaci o opatřeních v oblasti školství ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v°Praze (ÚZ 138)
Číslo usnesení
0873/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
38.
Jednání
k návrhu na stanovení hladiny významnosti u uplatňování koeficientu u DPH v hlavní činnosti MČ Praha 10
Číslo usnesení
0874/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
39.
Jednání
k informaci o učiněných opatřeních v souvislosti s návrhem plánu nutné údržby stávající budovy radnice MČ Praha 10
Číslo usnesení
0875/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
40.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze SR z Ministerstva financí ČR v°odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2123) určené na úhradu výdajů v roce 2022 vzniklých v souvislosti s přípravami volby prezidenta České republiky v roce 2023
Číslo usnesení
0876/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
41.
Jednání
k návrhu na výpověď smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny se společností Pražská energetika, a. s., IČO 601 93 913, Na Hroudě 1492/4, Praha 10 a návrh na°výpověď smlouvy o sdružených službách dodávky plynu se společností Pražská plynárenská, a. s., IČO 60 193 492, Národní 37, Praha 1
Číslo usnesení
0877/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
42.
Jednání
k návrhu na změnu členů školských rad při základních školách zřízených městskou částí Praha 10
Číslo usnesení
0878/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
43.
Jednání
k návrhu na realizaci Programu pomoci pro seniory s trvalým pobytem na území MČ Praha 10
Číslo usnesení
0879/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
44.
Jednání
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic u°organizace Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0880/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
45.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10
Číslo usnesení
0881/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
24. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 14. 12. 2022 14:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...