3. k návrhu na schválení realizace 10. ročníku projektu Příběhy našich sousedů – Praha 10 a Smlouvy o spolupráci pro školní rok 2023/2024

3. k návrhu na schválení realizace 10. ročníku projektu Příběhy našich sousedů – Praha 10 a Smlouvy o spolupráci pro školní rok 2023/2024

Suggestion Number:
Resolution Number: 0609/RMČ/2023
Suggestor: Šutka Pavel, JUDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0609/RMČ/2023
ze dne 11.09.2023
k návrhu na schválení realizace 10. ročníku projektu Příběhy našich sousedů – Praha 10 a Smlouvy o spolupráci pro školní rok 2023/2024 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. realizaci projektu Příběhy našich sousedů – Praha 10 dle smlouvy o spolupráci v příloze č.°1 předloženého materiálu

  0

 2. uzavření smlouvy o spolupráci s POST BELLUM, z. ú., se sídlem: Španělská 1073/10, Praha 2, PSČ 120 00, IČO 265 48 526, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. Mgr. Tomáši Procházkovi, vedoucímu OKP, podepsat za MČ Praha 10 smlouvu o°spolupráci schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Mgr. Tomáš Procházka, vedoucí odboru kultury a projektů

  Termín plnění: 30.09.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Pavel Šutka, místostarosta
3. k návrhu na schválení realizace 10. ročníku projektu Příběhy našich sousedů – Praha 10 a Smlouvy o spolupráci pro školní rok 2023/2024
Suggestion Number:
Resolution Number: 0609/RMČ/2023
Suggestor: Šutka Pavel, JUDr.

Attached Documents (3)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...