1. k návrhu programu 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

1. k návrhu programu 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0607/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0607/RMČ/2023
ze dne 11.09.2023
k návrhu programu 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. stanovuje

  1. návrh programu 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 dle přílohy   č. 1 předloženého materiálu 

    0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
1. k návrhu programu 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0607/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...