2. k návrhu Koncepce rodinné politiky městské části Praha 10 pro období 2024–2030

2. k návrhu Koncepce rodinné politiky městské části Praha 10 pro období 2024–2030

Suggestion Number:
Resolution Number: 0608/RMČ/2023
Suggestor: Kašpar David, MgA.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0608/RMČ/2023
ze dne 11.09.2023
k návrhu Koncepce rodinné politiky městské části Praha 10 pro období 2024–2030 Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s Koncepcí rodinné politiky městské části Praha 10 pro období 2024–2030 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

  2. s návrhem usnesení ZMČ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

    0

 

II. pověřuje

  1. MgA. Davida Kašpara, místostarostu, předložit Koncepci rodinné politiky na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10

    0

 
Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...