1. k informaci o rezignaci místopředsedy představenstva a návrh na schválení smlouvy o°výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.

1. k informaci o rezignaci místopředsedy představenstva a návrh na schválení smlouvy o°výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.

Suggestion Number:
Resolution Number: 0266/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0266/RMČ/2023
ze dne 27.04.2023
k informaci o rezignaci místopředsedy představenstva a návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada městské části Praha 10

I. bere na vědomí

 1. oznámení ze dne 13. 4. 2023 o odstoupení Mgr. Martina Engela z funkce člena°představenstva společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Praha 10, Vršovická 1429/68, IČO 272 05 703 (dále jen „společnost“)

  0

 

II. souhlasí

 1. souhlasí se zánikem členství Mgr. Martina Engela v představenstvu společnosti
  ke dni 30. 4. 2023

  0

 2. s  textem  smlouvy  o  výkonu  funkce  předsedy  představenstva  společnosti PRAHA°10°-°Majetková,°a.°s., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  0

 3. s textem smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti PRAHA°10°-°Majetková, a. s., dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  0

 4. s textem rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti PRAHA°10 - Majetková, a. s. dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  0

 

III. ukládá

 1. Ing. Tomáši Pekovi, S.E., 1. místostarostovi, podepsat rozhodnutí jediného akcionáře schválené dle bodu II.4.  tohoto usnesení

  Zodpovídá: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního

  Termín plnění: 30.04.2023

  0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
1. k informaci o rezignaci místopředsedy představenstva a návrh na schválení smlouvy o°výkonu funkce předsedy a místopředsedy představenstva společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Suggestion Number:
Resolution Number: 0266/RMČ/2023
Suggestor: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...