2. k návrhu na souhlas s variantou č. 2 v rámci přípravy stavby MO č. 0094 v úseku Balabenka - Rybníčky - vertikální šachta

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0267/RMČ/2023
Předkladatel: Pobuda Mikuláš
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0267/RMČ/2023
ze dne 27.04.2023
k návrhu na souhlas s variantou č. 2 v rámci přípravy stavby MO č. 0094 v úseku Balabenka - Rybníčky - vertikální šachta Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s variantou č. 2, tedy přístupem šachtou, pro provádění geologického průzkumu v°rámci°přípravy stavby městského okruhu, stavby č. 0094 v úseku Balabenka - Rybníčky - vertikální šachta

    0

 
Předkladatel: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ
2. k návrhu na souhlas s variantou č. 2 v rámci přípravy stavby MO č. 0094 v úseku Balabenka - Rybníčky - vertikální šachta
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0267/RMČ/2023
Předkladatel: Pobuda Mikuláš

Podkladové materiály (7)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...