2. k návrhu na souhlas s variantou č. 2 v rámci přípravy stavby MO č. 0094 v úseku Balabenka - Rybníčky - vertikální šachta

2. k návrhu na souhlas s variantou č. 2 v rámci přípravy stavby MO č. 0094 v úseku Balabenka - Rybníčky - vertikální šachta

Suggestion Number:
Resolution Number: 0267/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0267/RMČ/2023
ze dne 27.04.2023
k návrhu na souhlas s variantou č. 2 v rámci přípravy stavby MO č. 0094 v úseku Balabenka - Rybníčky - vertikální šachta Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s variantou č. 2, tedy přístupem šachtou, pro provádění geologického průzkumu v°rámci°přípravy stavby městského okruhu, stavby č. 0094 v úseku Balabenka - Rybníčky - vertikální šachta

    0

 
Předkladatel: Mikuláš Pobuda, uvolněný člen RMČ
2. k návrhu na souhlas s variantou č. 2 v rámci přípravy stavby MO č. 0094 v úseku Balabenka - Rybníčky - vertikální šachta
Suggestion Number:
Resolution Number: 0267/RMČ/2023
Suggestor: Pobuda Mikuláš

Attached Documents (7)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...