3. k návrhu na schválení 6. vydání Směrnice „Zadávání veřejných zakázek“ (QS 74-01)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0225/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0225/RMČ/2023
ze dne 13.04.2023
k návrhu na schválení 6. vydání Směrnice „Zadávání veřejných zakázek“ (QS 74-01) Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. zrušení 5. vydání směrnice „Zadávání veřejných zakázek“ (QS 74-01) schválené usnesením RMČ č. 385 ze dne 18. 5. 2021

  0

 2. 6. vydání směrnice „Zadávání veřejných zakázek“ (QS 74-01) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 

II. ukládá

 1. JUDr. Hatalové, MBA, tajemnici, zajistit vydání 6. vydání směrnice „Zadávání  veřejných zakázek“ (QS 74-01) dle bodu I.2. tohoto usnesení

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 13.04.2023

  0

 2. JUDr. Hatalové, MBA, tajemnici, zajistit aktualizaci Podpisového řádu (QI 55-01-02) v°návaznosti na 6. vydání směrnice „Zadávání veřejných zakázek“ (QS 74-01) schválené tímto usnesením

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 21.04.2023

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
3. k návrhu na schválení 6. vydání Směrnice „Zadávání veřejných zakázek“ (QS 74-01)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0225/RMČ/2023
Předkladatel: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...