3. k návrhu rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0066/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0066/RMČ/2023
ze dne 01.02.2023
k návrhu rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2023 Rada městské části Praha 10

I. schvaluje

 1. rozpis závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  0

 2. rozpis závazných ukazatelů plánu zdaňované činnosti na rok 2023 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  0

 3. rozpis provozních příspěvků PO na rok 2023 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  0

 4. limit prostředků na platy zaměstnanců Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10 pro rok 2023 v objemu 121 264 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve°výši 2 450 tis. Kč.

  Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2023 je 250. 

  0

 5. limit prostředků na platy zaměstnanců Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice pro°rok°2023 v objemu 45 000 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 3 150 tis. Kč.

  Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2023 je 83.

  0

 6. limit prostředků na platy zaměstnanců Kulturního domu Barikádníků pro rok 2023
  v objemu 5 500 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 1 500 tis. Kč.

  Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2023 je 10.

  0

 7. limit prostředků na platy zaměstnanců MČ Praha 10 (ÚMČ) pro rok 2023 v objemu 244°000 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní náklady ve výši 30 150 tis. Kč.

  Maximální přepočtený stav zaměstnanců MČ Praha 10 pro rok 2023 je 430. 

   

   

   

   

   

  0

 

II. ukládá

 1. JUDr. Hatalové, MBA, tajemnici, zajistit dodržení stanoveného schváleného limitu prostředků na platy zaměstnanců ÚMČ Praha 10, limitu prostředků na ostatní osobní náklady, včetně dodržení maximálního přepočteného stavu zaměstnanců ÚMČ Praha 10 na rok 2023

  Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

  Termín plnění: 31.12.2023

  0

 2. Ing. Haně Fojtíkové, pověřené zastupováním vedoucí/ho OŠK, informovat ředitele příslušných příspěvkových organizací o schválených limitech na platy zaměstnanců, prostředků na ostatní osobní náklady, maximálních přepočtených stavů zaměstnanců na°rok 2023 a o schválených provozních příspěvcích na rok 2023

  Zodpovídá: Ing. Hana Fojtíková, pověřena zastupováním vedoucí/ho Odboru školství

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 3. Bc. Pavlu Petříkovi, vedoucímu OSO, informovat ředitele příslušných příspěvkových organizací o schválených limitech na platy zaměstnanců, prostředků na ostatní osobní náklady, maximálních přepočtených stavů zaměstnanců na rok 2023 a o schválených provozních příspěvcích na rok 2023

  Zodpovídá: Bc. Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního

  Termín plnění: 28.02.2023

  0

 
Předkladatel: Olga Koumarová, místostarostka
3. k návrhu rozpisu závazných ukazatelů rozpočtu a plánu zdaňované činnosti na rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0066/RMČ/2023
Předkladatel: Koumarová Olga

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...