1. k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0064/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0064/RMČ/2023
ze dne 01.02.2023
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada městské části Praha 10

I. neschvaluje

  1. pronájem bytů a uzavření smluv o nájmu bytů dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

    0

 

II. ukládá

  1. Ing. Romanu Březinovi, vedoucímu OBN, informovat nájemce o nesouhlasu s uzavřením smluv o nájmu bytů dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

    Zodpovídá: Ing. Roman Březina, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

    Termín plnění: 28.02.2023

    0

 
Předkladatel: Bc. Radek Lojda, místostarosta
1. k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0064/RMČ/2023
Předkladatel: Lojda Radek, Bc.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...