2. k návrhu na zrušení Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0065/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0065/RMČ/2023
ze dne 01.02.2023
k návrhu na zrušení Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. ruší

  1. Pracovní skupinu pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10 vytvořenou dle usnesení 0646/RMČ/2022 ze dne 29. 8. 2022

    0

 

II. ukládá

  1. JUDr. Janě Hatalové, MBA, tajemnici, informovat členy Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10 o°jejím zrušení

    Zodpovídá: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10

    Termín plnění: 20.02.2023

    0

 
Předkladatel: Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta
2. k návrhu na zrušení Pracovní skupiny pro vyhodnocení nabídek na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0065/RMČ/2023
Předkladatel: Pek Tomáš, Ing., S.E.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...