2. k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 0817/RMČ/2022 ze dne 28. 11. 2022

2. k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 0817/RMČ/2022 ze dne 28. 11. 2022

Suggestion Number:
Resolution Number: 0040/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0040/RMČ/2023
ze dne 18.01.2023
k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 0817/RMČ/2022 ze dne 28. 11. 2022 Rada městské části Praha 10

I. ruší

 1. usnesení Rady městské části Praha 10 č. 0817/RMČ/2022 ze dne 28.11.2022 k návrhu na°peněžitá plnění poskytovaná fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 10, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva městské části Praha°10, komisí Rady městské části Praha 10 a zvláštních orgánů městské části Praha 10, v°plném rozsahu

   

   

   

   

   

   

  0

 
Předkladatel: JUDr. Jana Hatalová, MBA, tajemnice ÚMČ P10
2. k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 0817/RMČ/2022 ze dne 28. 11. 2022
Suggestion Number:
Resolution Number: 0040/RMČ/2023
Suggestor: Hatalová Jana, JUDr., MBA

Attached Documents (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...