1. k návrhu programu 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0039/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0039/RMČ/2023
ze dne 18.01.2023
k návrhu programu 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. stanovuje

 1. návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

   

   

   

   

   

   

   

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
1. k návrhu programu 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 0039/RMČ/2023
Předkladatel: Valovič Martin, Ing.arch.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...