1. k návrhu programu 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10

1. k návrhu programu 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10

Suggestion Number:
Resolution Number: 0039/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo 0039/RMČ/2023
ze dne 18.01.2023
k návrhu programu 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 Rada městské části Praha 10

I. stanovuje

 1. návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 dle upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu

   

   

   

   

   

   

   

   

  0

 
Předkladatel: Ing.arch. Martin Valovič, starosta
1. k návrhu programu 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10
Suggestion Number:
Resolution Number: 0039/RMČ/2023
Suggestor: Valovič Martin, Ing.arch.

Attached Documents (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...