35. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

35. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 20. 12. 2023 14:45
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu - mezipoložkový přesun finančních prostředků z oblasti neinvestičních do oblasti investičních výdajů v odvětví 0011 - Územní rozvoj
Resolution Number
0894/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v°rámci°veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy střechy MŠ - Kodaňská 989, 101 00 Praha 10“
Resolution Number
0895/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - navýšení příspěvku na výkon státní správy pro rok 2023 (RO 2130)
Resolution Number
0896/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2023 - podíl na finančních prostředcích obdržených jako výnos daně z hazardních her a jako odvod z loterií za období 1. 6. 2023 - 30. 11. 2023 (RO 3106)
Resolution Number
0897/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8073)
Resolution Number
0898/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2023/OHS/1338 se společností Fa Podrazil, s. r. o., IČO 256 69 214, Mělnická 12, 150 00 Praha 5
Resolution Number
0899/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „POŘÍZENÍ 2 AUTOMOBILŮ PRO MČ PRAHA 10“
Resolution Number
0900/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
35. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 20. 12. 2023 14:45

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...