15. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

15. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 27. 7. 2022 12:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu soudního smíru ve sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod č.°j.°8 C 135/2016 a návrh rozpočtového opatření
Resolution Number
0563/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o spolupráci č. 2013/OHS/1065 se°společností PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Resolution Number
0564/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu 2022 v odvětví 0021 - Životní prostředí
Resolution Number
0565/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště Přípotoční, Praha 10“
Resolution Number
0566/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace
Resolution Number
0567/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství
Resolution Number
0568/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 408 ze dne 30. 5. 2022, na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Revitalizace parku Na Solidaritě - severní část" a schválení zahájení nového zadávacího řízení
Resolution Number
0569/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na zrušení výběrových řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek, která byla vyhlášena na základě usnesení RMČ č. 791 ze dne 19. 10. 2021 a č. 126 ze dne 15. 2. 2022
Resolution Number
0570/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na další postup ve věci změny prohlášení vlastníka budovy č. p. 61 ulice Kodaňská, č. o. 43 a 45, v k. ú. Vršovice, Praha 10 s následným prodejem nově vzniklé nebytové jednotky č. 61/25 v domě Kodaňská 61/43 a 45, Praha 10
Resolution Number
0571/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na schválení Smlouvy o spolupráci se společností Operátor ICT, a. s.
Resolution Number
0572/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na schválení Smlouvy o poskytování služeb zajišťujících odbornou podporu týmu energetického managementu a návrh Smlouvy o poskytnutí licence k užití software e-manažer a souvisejících službách se společností PORSENNA ENERGY, s.°r.°o.
Resolution Number
0573/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci
Resolution Number
0574/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na zajištění podepsání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast paliativní péče - žádosti za 1. čtvrtletí 2022
Resolution Number
0575/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/82/03/002122/2022
Resolution Number
0576/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 468 ze dne 16. 6. 2022
Resolution Number
0577/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na schválení Dodatku č. 1 na akci "Energetická úspora objektu MŠ U°Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10 - Vršovice"
Resolution Number
0578/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa
Resolution Number
0579/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby „Zajištění rozvozu stravy pro CSOP“ v otevřeném nadlimitním režimu
Resolution Number
0580/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení na°nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Instalace a nájem ochranného lešení pro°administrativní budovy ÚMČ Praha 10 a poskytování dalších souvisejících služeb“
Resolution Number
0581/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
15. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 27. 7. 2022 12:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...