15. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 27. 7. 2022 12:00 - 27. 7. 2022
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu soudního smíru ve sporu vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod č.°j.°8 C 135/2016 a návrh rozpočtového opatření
Číslo usnesení
0563/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o spolupráci č. 2013/OHS/1065 se°společností PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Číslo usnesení
0564/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu 2022 v odvětví 0021 - Životní prostředí
Číslo usnesení
0565/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce dětského hřiště Přípotoční, Praha 10“
Číslo usnesení
0566/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0567/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství
Číslo usnesení
0568/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 408 ze dne 30. 5. 2022, na zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku "Revitalizace parku Na Solidaritě - severní část" a schválení zahájení nového zadávacího řízení
Číslo usnesení
0569/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na zrušení výběrových řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek, která byla vyhlášena na základě usnesení RMČ č. 791 ze dne 19. 10. 2021 a č. 126 ze dne 15. 2. 2022
Číslo usnesení
0570/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na další postup ve věci změny prohlášení vlastníka budovy č. p. 61 ulice Kodaňská, č. o. 43 a 45, v k. ú. Vršovice, Praha 10 s následným prodejem nově vzniklé nebytové jednotky č. 61/25 v domě Kodaňská 61/43 a 45, Praha 10
Číslo usnesení
0571/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na schválení Smlouvy o spolupráci se společností Operátor ICT, a. s.
Číslo usnesení
0572/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na schválení Smlouvy o poskytování služeb zajišťujících odbornou podporu týmu energetického managementu a návrh Smlouvy o poskytnutí licence k užití software e-manažer a souvisejících službách se společností PORSENNA ENERGY, s.°r.°o.
Číslo usnesení
0573/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů v odvětví 0051 - Sociální věci
Číslo usnesení
0574/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na zajištění podepsání veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast paliativní péče - žádosti za 1. čtvrtletí 2022
Číslo usnesení
0575/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/82/03/002122/2022
Číslo usnesení
0576/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 468 ze dne 16. 6. 2022
Číslo usnesení
0577/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na schválení Dodatku č. 1 na akci "Energetická úspora objektu MŠ U°Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10 - Vršovice"
Číslo usnesení
0578/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa
Číslo usnesení
0579/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby „Zajištění rozvozu stravy pro CSOP“ v otevřeném nadlimitním režimu
Číslo usnesení
0580/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na zrušení zadávacího řízení a zahájení nového zadávacího řízení na°nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Instalace a nájem ochranného lešení pro°administrativní budovy ÚMČ Praha 10 a poskytování dalších souvisejících služeb“
Číslo usnesení
0581/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
15. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 27. 7. 2022 12:00 - 27. 7. 2022

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...