30. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

30. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 2. 11. 2023 9:30
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na změnu člena Komise bytové politiky Rady MČ Praha 10 (KBP)
Resolution Number
0734/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na schválení nominovaných účastníků pro postup do 2. kola ankety „Podnikatel Desítky“ pro rok 2023
Resolution Number
0735/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 27 (vyúčtovacího) k pojistné smlouvě č. 226 777 046-8 s°Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group
Resolution Number
0736/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Resolution Number
0737/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na schválení podání Žádosti o poskytnutí dotace hlavního města Prahy v°Programu podpory aktivit městských částí hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez°domova na lokální úrovni pro rok 2024
Resolution Number
0738/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2023OMP/0142 na akci „Revitalizace jeslí Jakutská“
Resolution Number
0739/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na úpravu rozpočtu 2023 - přesun finančních prostředků z odvětví 0064°-°Veřejná°finanční podpora do odvětví 0021 - Životní prostředí
Resolution Number
0740/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce dětského hřiště Slovenská, parc. č. 1579/1 v°k.°ú. Vinohrady, Praha 10“
Resolution Number
0741/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 10 subjektu Kuželkářský klub Slavia Praha, z. s.
Resolution Number
0742/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování Hlasového řešení, číslo smlouvy 2018/OHS/1161, s O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČO 601 93 336
Resolution Number
0743/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z°Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8056)
Resolution Number
0744/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem VÝKON TDS + KOO BOZP ZŠ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ NAD VODOVODEM, PRAHA 10“
Resolution Number
0745/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace
Resolution Number
0746/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a°na°čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Hřibská 2102/1, příspěvková organizace
Resolution Number
0747/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola, Praha 10, U°Roháčových kasáren 1381/19, příspěvková organizace
Resolution Number
0748/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
17.
Proceeding
k žádosti organizace Základní škola, Praha 10, U Roháčových kasáren 1381/19, příspěvková organizace, o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Resolution Number
0749/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „Oprava fasádních výplní objektu ZŠ Gutova, Gutova 39/1987, Praha 10 Strašnice“
Resolution Number
0750/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v°podlimitním otevřeném zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „MŠ°Bajkalská - hřiště s herními prvky“
Resolution Number
0751/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem „OPRAVY PO ZATEČENÍ Z UČEBNY CHEMIE - ZŠ KARLA ČAPKA - KODAŇSKÁ 658/16 - PRAHA 10, 101 00 VRŠOVICE“
Resolution Number
0752/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
30. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 2. 11. 2023 9:30

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...