25. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

25. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 7. 9. 2023 10:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
ke zprávě o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 28. 11. 2022 do 30. 6. 2023
Resolution Number
0584/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 2021/03493
Resolution Number
0585/RMČ/2023
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2011/OMP/5733 o nájmu pozemku parc. č. 3020, k. ú. Michle, obec Praha
Resolution Number
0586/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na schválení odpisu pohledávky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Resolution Number
0587/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Resolution Number
0588/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2023
Resolution Number
0589/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na projednání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu městské části Praha 10 žadatele Za sklem, o. s.
Resolution Number
0590/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na přidělení 3 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7
Resolution Number
0591/RMČ/2023
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 k akci „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“
Resolution Number
0592/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Resolution Number
0593/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na vyhlášení Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2024 k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu a návrh Metodiky pro žadatele o dotace v roce 2024
Resolution Number
0594/RMČ/2023
State
Suggestor
Lojda Radek, Bc.
Ser. Number
12.
Proceeding
k informaci o plnění kritérií metody MA21 a přípravě na postup MČ Praha 10 do°kategorie A v roce 2024
Resolution Number
0595/RMČ/2023
State
Suggestor
Maršálek Milan, Ing.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti dopravy s MČ Praha 15
Resolution Number
0596/RMČ/2023
State
Suggestor
Pobuda Mikuláš
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na pořádání akce „Svatomartinské slavnosti“
Resolution Number
0597/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na volbu tajemníka/tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV)
Resolution Number
0598/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
16.
Proceeding
k Hodnotící zprávě za rok 2022 o plnění Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030
Resolution Number
0599/RMČ/2023
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 10 subjektu ADVERTE, s. r. o.
Resolution Number
0600/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 10 subjektu Ústředna, s. r. o.
Resolution Number
0601/RMČ/2023
State
Suggestor
Šutka Pavel, JUDr.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2023OMP/1134 na akci „Oprava kanalizace a udržovací práce hygienických prostor severního pavilonu 1.NP a 2.NP MŠ Chmelová 2921/8, 106 00 Praha 10 - Záběhlice“
Resolution Number
0602/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 do odvětví 0082 - Správa majetku
Resolution Number
0603/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10
Resolution Number
0604/RMČ/2023
State
Suggestor
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti s Mateřskou školou, Praha 10, Bajkalská 1534/19
Resolution Number
0605/RMČ/2023
State
Suggestor
Počarovský Ondřej, Mgr.
Ser. Number
23.
Proceeding
ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2023, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
Resolution Number
0606/RMČ/2023
State
Suggestor
Koumarová Olga
25. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 7. 9. 2023 10:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...