25. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 7. 9. 2023 10:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
ke zprávě o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 28. 11. 2022 do 30. 6. 2023
Číslo usnesení
0584/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 2021/03493
Číslo usnesení
0585/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2011/OMP/5733 o nájmu pozemku parc. č. 3020, k. ú. Michle, obec Praha
Číslo usnesení
0586/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na schválení odpisu pohledávky Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0587/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0588/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2023
Číslo usnesení
0589/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na projednání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu městské části Praha 10 žadatele Za sklem, o. s.
Číslo usnesení
0590/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na přidělení 3 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7
Číslo usnesení
0591/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OMP/0620 k akci „REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. P. 200 K. Ú. STRAŠNICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU PRAHA 10 - STRAŠNICE“
Číslo usnesení
0592/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhům na zahájení exekučních řízení
Číslo usnesení
0593/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na vyhlášení Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2024 k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu a návrh Metodiky pro žadatele o dotace v roce 2024
Číslo usnesení
0594/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Lojda Radek, Bc.
Poř. číslo
12.
Jednání
k informaci o plnění kritérií metody MA21 a přípravě na postup MČ Praha 10 do°kategorie A v roce 2024
Číslo usnesení
0595/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Maršálek Milan, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci v oblasti dopravy s MČ Praha 15
Číslo usnesení
0596/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pobuda Mikuláš
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na pořádání akce „Svatomartinské slavnosti“
Číslo usnesení
0597/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na volbu tajemníka/tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV)
Číslo usnesení
0598/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
16.
Jednání
k Hodnotící zprávě za rok 2022 o plnění Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030
Číslo usnesení
0599/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 10 subjektu ADVERTE, s. r. o.
Číslo usnesení
0600/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 10 subjektu Ústředna, s. r. o.
Číslo usnesení
0601/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Šutka Pavel, JUDr.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2023OMP/1134 na akci „Oprava kanalizace a udržovací práce hygienických prostor severního pavilonu 1.NP a 2.NP MŠ Chmelová 2921/8, 106 00 Praha 10 - Záběhlice“
Číslo usnesení
0602/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0083 do odvětví 0082 - Správa majetku
Číslo usnesení
0603/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10
Číslo usnesení
0604/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Pek Tomáš, Ing., S.E.
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti s Mateřskou školou, Praha 10, Bajkalská 1534/19
Číslo usnesení
0605/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Počarovský Ondřej, Mgr.
Poř. číslo
23.
Jednání
ke zprávě o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2023, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
Číslo usnesení
0606/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
25. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 7. 9. 2023 10:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...