21. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 18. 10. 2022 12:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2022 za druhé pololetí školního roku 2021/2022
Číslo usnesení
0768/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na poskytnutí věcného daru v rámci projektu „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“
Číslo usnesení
0769/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na schválení podání žádostí o poskytnutí účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti pomoci lidem bez°domova v roce 2023
Číslo usnesení
0770/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
4.
Jednání
k informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze°10, p. o., k 30. 6. 2022
Číslo usnesení
0771/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
5.
Jednání
k informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., k°30. 6. 2022
Číslo usnesení
0772/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0773/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0774/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0775/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0776/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na udělení souhlasu Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., s°využitím spořicího účtu u České spořitelny, a. s.
Číslo usnesení
0777/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na schválení Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/82/03/002122/2022
Číslo usnesení
0778/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
13.
Jednání
k žádosti organizace Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Číslo usnesení
0779/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se°vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Číslo usnesení
0780/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
21. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 18. 10. 2022 12:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...