21. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

21. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 18. 10. 2022 12:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2022 za druhé pololetí školního roku 2021/2022
Resolution Number
0768/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí věcného daru v rámci projektu „Podpora stabilního bydlení osob bez přístřeší“
Resolution Number
0769/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na schválení podání žádostí o poskytnutí účelových neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti pomoci lidem bez°domova v roce 2023
Resolution Number
0770/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
4.
Proceeding
k informaci o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze°10, p. o., k 30. 6. 2022
Resolution Number
0771/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
5.
Proceeding
k informaci o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., k°30. 6. 2022
Resolution Number
0772/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Resolution Number
0773/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Resolution Number
0774/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Resolution Number
0775/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v°Praze 10, p. o.
Resolution Number
0776/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na udělení souhlasu Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., s°využitím spořicího účtu u České spořitelny, a. s.
Resolution Number
0777/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na schválení Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/82/03/002122/2022
Resolution Number
0778/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
13.
Proceeding
k žádosti organizace Mateřská škola U Vršovického nádraží, Praha 10, Sámova 1529/2a, příspěvková organizace o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Resolution Number
0779/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se°vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Resolution Number
0780/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
21. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 18. 10. 2022 12:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...