14. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 12. 7. 2022 12:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na schválení doplnění dvou základních škol zřizovaných MČ Praha 10 do realizace 2. ročníku projektu participativního rozpočtu „Moje stopa ve škole“
Číslo usnesení
0510/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na úpravu rozpočtu 2022 v odvětví 0021 - Životní prostředí (RO 3064)
Číslo usnesení
0511/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společnostmi SLPU, a. s., AdvancedDevelopment, a. s., EDIFICE Narex, s. r. o., RPM Invest, s. r. o., Barták, s. r. o.
Číslo usnesení
0512/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností GIDEX GROUP, s. r. o.
Číslo usnesení
0513/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Duero Group, s. r. o.
Číslo usnesení
0514/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Vršovická 51, a. s.
Číslo usnesení
0515/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemku parc. č. 2639/2 a částí pozemků parc. č. 2633/12 a 2633/13 v k. ú. Strašnice
Číslo usnesení
0516/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů
Číslo usnesení
0517/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů
Číslo usnesení
0518/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Číslo usnesení
0519/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Číslo usnesení
0520/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Číslo usnesení
0521/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Číslo usnesení
0522/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na poskytnutí náhradního obecního bytu výměnou za stávající obecní byt
Číslo usnesení
0523/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociální bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci rozvoje dostupného bydlení
Číslo usnesení
0524/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci Fondu rozvoje dostupného bydlení
Číslo usnesení
0525/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z oblasti investičních výdajů do oblasti neinvestičních výdajů v rámci odvětví 0991 - Vnitřní správa
Číslo usnesení
0526/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na změnu části ustanovení RMČ č. 0500/RMČ/2022 ze dne 21. 6. 2022 bod II.1.
Číslo usnesení
0527/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na vyhlášení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce
Číslo usnesení
0528/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „POŘÍZENÍ 2 AUTOMOBILŮ PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU CSOP PRAHA 10“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
Číslo usnesení
0529/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu na přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7
Číslo usnesení
0530/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0051 - Sociální věci v souvislosti s uzavřením dohody DOH/11/04/030069/2022 o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/028587/2020 v rámci projektu „MHMP - sociální bydlení“ (RO 2046)
Číslo usnesení
0531/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Číslo usnesení
0532/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
24.
Jednání
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Revitalizace jeslí Jakutská 1162/4“ zadávanou v otevřeném řízení
Číslo usnesení
0533/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
25.
Jednání
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „ZŠ Švehlova, Švehlova 2900/12, Praha 10 - oprava elektroinstalace - vnitřní rozvody NN v pavilonech C a D“
Číslo usnesení
0534/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
26.
Jednání
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ U Vršovického nádraží - propojení dvou křídel“ ve zjednodušeném podlimitním řízení
Číslo usnesení
0535/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
27.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351 na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“, Olešská 2222/18, Praha 10 - Strašnice
Číslo usnesení
0536/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
28.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci "Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10"
Číslo usnesení
0537/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koumarová Olga
Poř. číslo
29.
Jednání
k návrhu na zapojení základních škol zřízených MČ Praha 10 do programu Trenéři ve škole
Číslo usnesení
0538/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
30.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 (RO 3063) - grant Trenéři do škol
Číslo usnesení
0539/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
31.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 7005) - výzva č. 48
Číslo usnesení
0540/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
32.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 7005) - vratky
Číslo usnesení
0541/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
33.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 8027) - vratka
Číslo usnesení
0542/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
34.
Jednání
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0543/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
35.
Jednání
k návrhu na zapojení základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 10 do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I z Operačního programu Jan Amos Komenský
Číslo usnesení
0544/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
36.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10
Číslo usnesení
0545/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
37.
Jednání
k žádosti organizace Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Číslo usnesení
0546/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
39.
Jednání
k návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Parkovací dům Jahodová - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ zadávanou v otevřeném řízení
Číslo usnesení
0547/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
40.
Jednání
k návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Parkovací dům V Olšinách - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ zadávanou v otevřeném řízení
Číslo usnesení
0548/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
41.
Jednání
k návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb č. 2021/OHS/0034 s advokátní kanceláří KAROLAS Legal, s. r. o.
Číslo usnesení
0549/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
42.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa
Číslo usnesení
0550/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
43.
Jednání
k informaci o postupu implementace „agendy PROXIO - Usnesení“, včetně návrhu na prodloužení termínu úkolu, vyplývajícího z usnesení RMČ č. 283 ze dne 12. 4. 2022 ke zprávě o postupu implementace nového způsobu zpracování a předkládání podkladových materiálů, určených pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 10 a Rady městské části Praha 10, v digitální podobě
Číslo usnesení
0551/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
44.
Jednání
k návrhu na rozpracování usnesení 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 27. června 2022
Číslo usnesení
0552/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
45.
Jednání
k podáním adresovaným RMČ, ZMČ a členům zastupitelstva: Rezignace členů zastupitelstva klubu Koalice VLASTA na funkce v komisích RMČ a výborech ZMČ
Číslo usnesení
0553/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
46.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu
Číslo usnesení
0554/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
48.
Jednání
k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 201 v bytovém domě č. p. 524, Počernická č. o. 64, k. ú. Malešice, Praha 10
Číslo usnesení
0556/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
49.
Jednání
k návrhu na projednání žádosti o prominutí finanční náhrady spojené s užíváním částí pozemků parc. č. 1837, parc. č. 1838/1, parc. č. 1864/1 a parc. č. 1865, vše v k. ú. Záběhlice, obec Praha
Číslo usnesení
0557/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
50.
Jednání
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o nájmu části pozemku - zahrádky
Číslo usnesení
0558/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
52.
Jednání
k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 478 ze dne 16. 6. 2022, k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Pražská energetika, a. s., u akce: „Nabíjecí stanice Praha 10 - ul. Pod Strání“
Číslo usnesení
0560/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
53.
Jednání
k informaci o rezignaci předsedy představenstva a návrh na schválení změny smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Číslo usnesení
0561/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Komrsková Jana, Ing.
Poř. číslo
54.
Jednání
k návrhu výzvy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., k přípravě a k jednání o převodu práv a povinností ze stavebního povolení k projektu polyfunkčního domu
Číslo usnesení
0562/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
14. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 12. 7. 2022 12:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...