14. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

14. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 12. 7. 2022 12:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na schválení doplnění dvou základních škol zřizovaných MČ Praha 10 do realizace 2. ročníku projektu participativního rozpočtu „Moje stopa ve škole“
Resolution Number
0510/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na úpravu rozpočtu 2022 v odvětví 0021 - Životní prostředí (RO 3064)
Resolution Number
0511/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společnostmi SLPU, a. s., AdvancedDevelopment, a. s., EDIFICE Narex, s. r. o., RPM Invest, s. r. o., Barták, s. r. o.
Resolution Number
0512/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností GIDEX GROUP, s. r. o.
Resolution Number
0513/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Duero Group, s. r. o.
Resolution Number
0514/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností Vršovická 51, a. s.
Resolution Number
0515/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemku parc. č. 2639/2 a částí pozemků parc. č. 2633/12 a 2633/13 v k. ú. Strašnice
Resolution Number
0516/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů
Resolution Number
0517/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů
Resolution Number
0518/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů
Resolution Number
0519/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Resolution Number
0520/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Resolution Number
0521/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce
Resolution Number
0522/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí náhradního obecního bytu výměnou za stávající obecní byt
Resolution Number
0523/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociální bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci rozvoje dostupného bydlení
Resolution Number
0524/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení na základě poskytnutí dotace od MHMP v rámci Fondu rozvoje dostupného bydlení
Resolution Number
0525/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z oblasti investičních výdajů do oblasti neinvestičních výdajů v rámci odvětví 0991 - Vnitřní správa
Resolution Number
0526/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na změnu části ustanovení RMČ č. 0500/RMČ/2022 ze dne 21. 6. 2022 bod II.1.
Resolution Number
0527/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na vyhlášení veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou elektronické aukce
Resolution Number
0528/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „POŘÍZENÍ 2 AUTOMOBILŮ PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU CSOP PRAHA 10“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
Resolution Number
0529/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu na přidělení 2 bytů v Domě spokojeného žití Sámova 5 a 7
Resolution Number
0530/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0051 - Sociální věci v souvislosti s uzavřením dohody DOH/11/04/030069/2022 o ukončení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace DOT/11/04/028587/2020 v rámci projektu „MHMP - sociální bydlení“ (RO 2046)
Resolution Number
0531/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na schválení čerpání fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
Resolution Number
0532/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Revitalizace jeslí Jakutská 1162/4“ zadávanou v otevřeném řízení
Resolution Number
0533/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „ZŠ Švehlova, Švehlova 2900/12, Praha 10 - oprava elektroinstalace - vnitřní rozvody NN v pavilonech C a D“
Resolution Number
0534/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ U Vršovického nádraží - propojení dvou křídel“ ve zjednodušeném podlimitním řízení
Resolution Number
0535/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
27.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351 na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“, Olešská 2222/18, Praha 10 - Strašnice
Resolution Number
0536/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
28.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 na akci "Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10"
Resolution Number
0537/RMČ/2022
State
Suggestor
Koumarová Olga
Ser. Number
29.
Proceeding
k návrhu na zapojení základních škol zřízených MČ Praha 10 do programu Trenéři ve škole
Resolution Number
0538/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
30.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 (RO 3063) - grant Trenéři do škol
Resolution Number
0539/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
31.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 7005) - výzva č. 48
Resolution Number
0540/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
32.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 7005) - vratky
Resolution Number
0541/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
33.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 8027) - vratka
Resolution Number
0542/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
34.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Nedvězská 2224/27, příspěvková organizace
Resolution Number
0543/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
35.
Proceeding
k návrhu na zapojení základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 10 do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I z Operačního programu Jan Amos Komenský
Resolution Number
0544/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
36.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10
Resolution Number
0545/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
37.
Proceeding
k žádosti organizace Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31, příspěvková organizace o vyřazení majetku DHM svěřeného do správy
Resolution Number
0546/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
39.
Proceeding
k návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Parkovací dům Jahodová - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ zadávanou v otevřeném řízení
Resolution Number
0547/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
40.
Proceeding
k návrhu na schválení zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Parkovací dům V Olšinách - projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ zadávanou v otevřeném řízení
Resolution Number
0548/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
41.
Proceeding
k návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb č. 2021/OHS/0034 s advokátní kanceláří KAROLAS Legal, s. r. o.
Resolution Number
0549/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
42.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa
Resolution Number
0550/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
43.
Proceeding
k informaci o postupu implementace „agendy PROXIO - Usnesení“, včetně návrhu na prodloužení termínu úkolu, vyplývajícího z usnesení RMČ č. 283 ze dne 12. 4. 2022 ke zprávě o postupu implementace nového způsobu zpracování a předkládání podkladových materiálů, určených pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 10 a Rady městské části Praha 10, v digitální podobě
Resolution Number
0551/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
44.
Proceeding
k návrhu na rozpracování usnesení 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 27. června 2022
Resolution Number
0552/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
45.
Proceeding
k podáním adresovaným RMČ, ZMČ a členům zastupitelstva: Rezignace členů zastupitelstva klubu Koalice VLASTA na funkce v komisích RMČ a výborech ZMČ
Resolution Number
0553/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
46.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu
Resolution Number
0554/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
48.
Proceeding
k projednání návrhu stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru č. 201 v bytovém domě č. p. 524, Počernická č. o. 64, k. ú. Malešice, Praha 10
Resolution Number
0556/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
49.
Proceeding
k návrhu na projednání žádosti o prominutí finanční náhrady spojené s užíváním částí pozemků parc. č. 1837, parc. č. 1838/1, parc. č. 1864/1 a parc. č. 1865, vše v k. ú. Záběhlice, obec Praha
Resolution Number
0557/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
50.
Proceeding
k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o nájmu části pozemku - zahrádky
Resolution Number
0558/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
52.
Proceeding
k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 478 ze dne 16. 6. 2022, k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností Pražská energetika, a. s., u akce: „Nabíjecí stanice Praha 10 - ul. Pod Strání“
Resolution Number
0560/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
53.
Proceeding
k informaci o rezignaci předsedy představenstva a návrh na schválení změny smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Resolution Number
0561/RMČ/2022
State
Suggestor
Komrsková Jana, Ing.
Ser. Number
54.
Proceeding
k návrhu výzvy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., k přípravě a k jednání o převodu práv a povinností ze stavebního povolení k projektu polyfunkčního domu
Resolution Number
0562/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
14. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 12. 7. 2022 12:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...