13. schůze Rady městské části Praha 10

Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 21. 6. 2022 12:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 344 ze dne 10. 5. 2022 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Číslo usnesení
0483/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
2.
Jednání
k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů
Číslo usnesení
0484/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
3.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení
Číslo usnesení
0485/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
k návrhu na udělení plné moci společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Číslo usnesení
0486/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků
Číslo usnesení
0487/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
6.
Jednání
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 (RO 8021)
Číslo usnesení
0488/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
7.
Jednání
k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 3042)
Číslo usnesení
0489/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
8.
Jednání
k návrhu investičních záměrů škol pro MAP II a MAP III
Číslo usnesení
0490/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
9.
Jednání
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0491/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
10.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 658/16, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0492/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
11.
Jednání
k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10
Číslo usnesení
0493/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
12.
Jednání
k návrhu na navýšení kapacity Základní školy, Praha 10, Břečťanová 2919/6, příspěvková organizace
Číslo usnesení
0494/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
13.
Jednání
k návrhu na přiznání odměn ředitelům mateřských a základních škol, školní jídelny a kulturního domu zřízených městskou částí Praha 10
Číslo usnesení
0495/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
14.
Jednání
k návrhu na stanovení platového výměru ředitelce příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 10
Číslo usnesení
0496/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
15.
Jednání
k návrhu na změnu platových výměrů ředitelů všech základních a mateřských škol, školní jídelny a kulturního domu, které zřizuje městská část Praha 10
Číslo usnesení
0497/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kašpar David, MgA.
Poř. číslo
16.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR v rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2036)
Číslo usnesení
0498/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
k návrhu na uvolnění finančních prostředků pro neziskové organizace
Číslo usnesení
0499/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášeného Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2022 k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu pro oblast podpory Humanitární pomoc a podpora integrace uprchlíků z Ukrajiny
Číslo usnesení
0500/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sedmihradská Lucie, Doc.Ing., Ph.D.
Poř. číslo
19.
Jednání
k návrhu na technické a kapacitní požadavky pro zajištění stěhování ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0501/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
20.
Jednání
k návrhu stanoviska MČ Praha 10 ke směně pozemků hl. m. Prahy a spol. LUKON Investment, a. s., v k. ú. Vršovice
Číslo usnesení
0502/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
21.
Jednání
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu části pozemku parc. č. 10/2 v k. ú. Malešice
Číslo usnesení
0503/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
22.
Jednání
k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností PEAL Real Estate, s. r. o.
Číslo usnesení
0504/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Valovič Martin, Ing.arch.
Poř. číslo
23.
Jednání
k návrhu na projednání Hodnotící zprávy o plnění „Metodického postupu pro zavádění strategického a projektového řízení ÚMČ Praha 10“ za rok 2021
Číslo usnesení
0505/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
24.
Jednání
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8020)
Číslo usnesení
0506/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Poř. číslo
25.
Jednání
k návrhu na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10
Číslo usnesení
0507/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Sekal Martin, PaedDr.
Poř. číslo
26.
Jednání
k návrhu na schválení Dohody o ukončení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. DOT/11/04/028587/2020
Číslo usnesení
0508/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kočí Michal, Mgr.
Poř. číslo
27.
Jednání
ke Zprávě společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Číslo usnesení
0509/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Beneš Petr, Ing.
13. schůze Rady městské části Praha 10
Orgán: Rada městské části Praha 10
Datum a čas jednání: 21. 6. 2022 12:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...