13. schůze Rady městské části Praha 10 - Rada městské části Praha 10

13. schůze Rady městské části Praha 10

Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 21. 6. 2022 12:00
Ser. Number
Subject
Resolution Number
State
Suggestor
Ser. Number
1.
Proceeding
k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 344 ze dne 10. 5. 2022 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení
Resolution Number
0483/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
2.
Proceeding
k návrhu na udělení souhlasu s výměnou bytů
Resolution Number
0484/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
3.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení
Resolution Number
0485/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
4.
Proceeding
k návrhu na udělení plné moci společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Resolution Number
0486/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
Ser. Number
5.
Proceeding
k návrhu na vyřazení opotřebovaných herních prvků
Resolution Number
0487/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
6.
Proceeding
k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 (RO 8021)
Resolution Number
0488/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
7.
Proceeding
k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 3042)
Resolution Number
0489/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
8.
Proceeding
k návrhu investičních záměrů škol pro MAP II a MAP III
Resolution Number
0490/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
9.
Proceeding
k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Mládežnická 3078/1, příspěvková organizace
Resolution Number
0491/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
10.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Základní škola Karla Čapka, Praha 10, Kodaňská 658/16, příspěvková organizace
Resolution Number
0492/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
11.
Proceeding
k návrhu na čerpání fondu investic u příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10
Resolution Number
0493/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
12.
Proceeding
k návrhu na navýšení kapacity Základní školy, Praha 10, Břečťanová 2919/6, příspěvková organizace
Resolution Number
0494/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
13.
Proceeding
k návrhu na přiznání odměn ředitelům mateřských a základních škol, školní jídelny a kulturního domu zřízených městskou částí Praha 10
Resolution Number
0495/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
14.
Proceeding
k návrhu na stanovení platového výměru ředitelce příspěvkové organizace zřízené městskou částí Praha 10
Resolution Number
0496/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
15.
Proceeding
k návrhu na změnu platových výměrů ředitelů všech základních a mateřských škol, školní jídelny a kulturního domu, které zřizuje městská část Praha 10
Resolution Number
0497/RMČ/2022
State
Suggestor
Kašpar David, MgA.
Ser. Number
16.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV ČR v rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2036)
Resolution Number
0498/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
17.
Proceeding
k návrhu na uvolnění finančních prostředků pro neziskové organizace
Resolution Number
0499/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
18.
Proceeding
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášeného Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2022 k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu pro oblast podpory Humanitární pomoc a podpora integrace uprchlíků z Ukrajiny
Resolution Number
0500/RMČ/2022
State
Suggestor
Sedmihradská Lucie, Doc.Ing., Ph.D.
Ser. Number
19.
Proceeding
k návrhu na technické a kapacitní požadavky pro zajištění stěhování ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0501/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
20.
Proceeding
k návrhu stanoviska MČ Praha 10 ke směně pozemků hl. m. Prahy a spol. LUKON Investment, a. s., v k. ú. Vršovice
Resolution Number
0502/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
21.
Proceeding
k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu části pozemku parc. č. 10/2 v k. ú. Malešice
Resolution Number
0503/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
22.
Proceeding
k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností PEAL Real Estate, s. r. o.
Resolution Number
0504/RMČ/2022
State
Suggestor
Valovič Martin, Ing.arch.
Ser. Number
23.
Proceeding
k návrhu na projednání Hodnotící zprávy o plnění „Metodického postupu pro zavádění strategického a projektového řízení ÚMČ Praha 10“ za rok 2021
Resolution Number
0505/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
24.
Proceeding
k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8020)
Resolution Number
0506/RMČ/2022
State
Suggestor
Hatalová Jana, JUDr., MBA
Ser. Number
25.
Proceeding
k návrhu na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10
Resolution Number
0507/RMČ/2022
State
Suggestor
Sekal Martin, PaedDr.
Ser. Number
26.
Proceeding
k návrhu na schválení Dohody o ukončení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. DOT/11/04/028587/2020
Resolution Number
0508/RMČ/2022
State
Suggestor
Kočí Michal, Mgr.
Ser. Number
27.
Proceeding
ke Zprávě společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s.
Resolution Number
0509/RMČ/2022
State
Suggestor
Beneš Petr, Ing.
13. schůze Rady městské části Praha 10
Body: Rada městské části Praha 10
Date and Time of Proceeding: 21. 6. 2022 12:00

Attached Documents (0)

No attached documents.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...