12. Návrh na souhlas s ukončením smluvních vztahů mezi základní školou a obecně prospěšnou společností

Číslo návrhu:
Číslo usnesení:
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.
Městská část Praha 10

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Návrh usnesení
Rada městské části Praha 10
číslo
ze dne 05.10.2022
Návrh na souhlas s ukončením smluvních vztahů mezi základní školou a obecně prospěšnou společností Rada městské části Praha 10

I. souhlasí

  1. s ukončením smluvních vztahů mezi Základní školou, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace a Klubem K2, o. p. s., ke dni 15. 10. 2022

    0

 

II. ukládá

  1. zajistit informování ředitelky Základní školy, Praha 10, Olešská 2222/18, příspěvková organizace dle bodu I tohoto usnesení a důvodové zprávy předloženého materiálu

    Zodpovídá: Mgr. Bc. Jana Vinterová, vedoucí odboru školství

    Termín plnění: 14.10.2022

    0

 
Předkladatel: PaedDr. Martin Sekal, místostarosta
12. Návrh na souhlas s ukončením smluvních vztahů mezi základní školou a obecně prospěšnou společností
Číslo návrhu:
Číslo usnesení:
Předkladatel: Sekal Martin, PaedDr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...